Žiaci sa na našej škole pripravujú na medzinárodné skúšky Cambridge už štvrtý rok. Od začiatkov tohto projektu už pretieklo veľa vody a naša usilovná práca sa ukázala na prvých úspechoch našich šikovných žiakov. Príprava na medzinárodné skúšky Cambridge sa rozšírila zo základných stupňov Starters, Movers a Flyers až na stupne KET a PET, takže sa naši žiaci prepracujú od stupňa pre-A1 až na stupeň B1, čo je napríklad nižšia úroveň maturity z anglického jazyka. Na medzinárodné skúšky Cambridge sú u nás pripravovaní všetci žiaci v rámci hodín konverzácie v anglickom jazyku. Samotné skúšky sú vytvárané najlepšími didaktikmi na Univerzite Cambridge a pre žiakov sú veľmi motivujúce. Dôkazom toho je aj to, že naši žiaci obľubujú hodiny príprav na Cambridge a takisto aj zo skúšok odchádzajú s úsmevom na tvári. Keďže vidíme, aký pozitívny vplyv majú na našich žiakov medzinárodné skúšky Cambridge, tak si veľmi vážime to, že sme získali titul oficiálneho Prípravného centra na medzinárodné skúšky Cambridge. Určite sa budeme v tomto smere zdokonaľovať aj v budúcnosti, aby sme mohli naučiť našich žiakov nové vedomosti a motivovať ich k štúdiu anglického jazyka aj touto formou. 

Viac o medzinárodných skúškach Cambridge si môžete prečítať na tomto linku: Medzinárodné skúšky Cambridge