Kreatívna relácia nás mnohokrát inšpiruje v našej práci. Aj prváci našej školy sa rozhodli prezentovať svojou prácou – JARNÁ ZÁHRADKA a inšpirovať iných. Dúfajme, že 28.6.2015 ráno, našu prácu zazrieme v programe „Zázračný ateliér“ v televízii. Veríme, že  poteší aj Vaše očká. (Ľ.H.)