Na prírodovedných predmetoch v 7.A zisťujeme, že učenie môže byť niekedy naozaj veľmi  zaujímavé. Na chémii sme počas niekoľkých týždňov pozorovali, ako sa z obyčajného nasýteného roztoku soli postupom času vyformovali krásne kryštály, ktoré nám pripomínali snežnú výzdobu za našimi oknami. 
Na biológii sme vyskúšali nové školské mikroskopy. Videli sme veľa zaujímavých preparátov a už teraz sa nevieme dočkať, kedy si urobíme svoje vlastné. (J.V.) 
Viac fotiek z vyučovania nájdete tu: