Zápis žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2019/2020 sa na

Súkromnej základnej škole Didacticus 

uskutoční 

3.apríla 2019 

 v čase 

15:00 – 18:00 

 

Zápisu sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonným zástupcom. 

Na zápis so sebou prineste: 

rodný list dieťaťa

poplatok 10 Eur za predpísané zošity do 1.ročníka 

 

Pre viac informácií kontaktujte pani riaditeľku

Ing. Andrea Petrová 

0917 325 729

skola.didacticus@gmail.com