Prírodoveda v 4. ročníku sa dnes začala ochutnávkou minerálnych vôd. Zvíťazila pitná voda bez príchutí a bubliniek. U niektorých sme ani necítili rozdiel v chuti. Vylúštili sme tajničky, zvládli sme labyrint, aký musí absolvovať obyčajná kvapka. Život obyčajnej kvapky sme zobrazili i v projekte, ktorý sme vo dvojiciach prezentovali.