Naši šikovní žiaci z 3.A a 2.A triedy kreslili svoje sny, želania a priania.
Žiacke dielka sme poslali do súťaže Najkrajší sen.
Vernisáž prác sa uskutoční 19.11.2018 o 14:30 v priestoroch EP Popradská 86 pred výtvarným ateliérom. 
Viac fotiek zo súťaže nájdete tu: