Vitajte na stránke venovanej dôležitým informáciám ohľadom učenia sa, duálneho vzdelávania, stredných škôl či testovania v 5. a 9. ročníku. Pre viac informácií kontaktujte našu výchovnú poradkyňu.

Výchovná poradkyňa

Mgr. Gabriela Tabačková

Konzultačné hodiny: utorok 12:00 – 14:00 iný čas – po dohode

 

Školský psychológ

Mgr. Miroslav Litavský

 litavsky@kpppke.eu      

055/68 23 216

Náplň práce výchovnej poradkyne

Dôležité termíny

Ako sa správne učiť

Začlenenie a integrácia žiaka

Poruchy čítania a učenia

Testovanie 5. a 9. ročník

Ako na osemročné gymnázium

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

Ako na strednú školu

Zoznam stredných škôl

Ako vybrať správnu strednú školu

Duálne vzdelávanie

Prihlášky na štúdium na strednej škole

Zápis na stredné školy

Harmonogram prijímacieho konania