Dňa 28.11.2019 sa v našej škole uskutočnili dve súťaže.

Počas prvých dvoch vyučovacích hodín sa konal Všetkovedko. Táto súťaž je venovaná žiakom druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Prihlásení žiaci si overili svoje vedomosti v rôznych oblastiach: vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúru, matematika, anglický jazyk, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova.

Počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny si zasa svoje vedomosti mohli preveriť žiaci druhého stupňa v súťaži s názvom Expert Geniality Show. Pre nich bol tiež pripravený test zo zameraním na všetky oblasti, s ktorými sa doteraz stretli.

Obe súťaže prebiehajú len v jednom súťažnom kole. Výsledky, diplomy a ceny budú zaslané do školy až v priebehu januára 2020. Ak by chceli prihlásení žiaci vedieť svoje výsledky už skôr, tak budú 20.12.2019 zverejnené na stránke https://vsetkovedko.sk/ alebo https://sutazexpert.sk/. Výsledky si nájdu pomocou kódu súťažiaceho, ktorý dostali v deň súťaže (do žiackej knižky alebo do zošita z matematiky).

Pevne veríme, že sa našim všetkovedkom a expertom darilo. (V.L.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: