Už tradične, ako každý rok, tak aj tento rok, sme si pre našich rodičov, starých rodičov a známych pripravili vianočný darček v podobe našej Vianočnej akadémie. Slávnostné otvorenie príhovorom našich ôsmačok celý tento vianočný večierok otvorilo. Pripravili sme si spoločenské či moderné tance, vinšovačky, folklórne Vianoce, vlastnú divadelnú tvorbu o tom, ako odišiel Santa do dôchodku či nádherné tancovanie s kruhmi ukončené vypustením balónov. Vianočnú akadémiu sme ukončili spoločnou pesničkou, ktorú pre nás napísal pán družinár Filip. Ůsmev na tvári vyčarovala aj vianočná burza a vianočná kapustnica, ktorá nám všetkým veľmi chutila. Tešíme sa, že Vianočná akadémia sa stáva akýmsi zvykom, kedy sa stretneme všetci spolu v krásnom období Vianoc, aby sme na chvíľku zastali, porozprávali sa a pozreli sa na vystúpenie našich šikovných žiakov. Všetkým rodičom, ktorí nám s prípravou akadémie pomohli, veľmi pekne ďakujeme a do nového roka prajeme všetko dobré. Váš Didacticus

Viac fotiek z akadémie nájdete tu: