Zábavy chtiví žiaci z 5.-9. ročníka sa v predvečer sviatku Valentína stretli na Valentínskej diskotéke. Na žiakov čakali rôzne aktivity  tanečného charakteru, i súťaže na obratnosť a šikovnosť. Nechýbalo ani občerstvenie.

Čas veľmi rýchlo ubehol a žiaci sa pobrali domov v presvedčení, že sa na škole vytvorila pekná tradícia. (G.T.)