Dňa 22. marca sa na našej škole uskutočnila ukážková hodina nemeckého jazyka pre žiakov 3. ročníka. Na hodine sa zúčastnilo aj niekoľko rodičov. Náš pán lektor Mgr. Kišš oboznámil žiakov a rodičov s učebnicou, metódami a formami práce, ako aj s príkladmi aktivít na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci sa zapájali do aktivít, či už na interaktívnej tabuli alebo v lavici. V závere pán lektor odpovedal na otázky žiakov a ich rodičov. (G.K.)