Naši prváci, druháci a tretiaci sa tento týždeň venovali príjemnému projektu o čítaní.
Tento rok sme sa zaoberali témou: S knihou za hudbou a tak žiaci okrem toho , že zdokonaľovali svoje čítanie, dozvedeli sa aj niečo nové o hudobných nástrojoch.
Celý týždeň zbierali písmenká – indície, aby mohli vylúštiť hľadané slovo ( dirigent)
Úspešní žiaci dostali certifikát čitateľa. Blahoželáme. (V.K.)