Naši šikovní prváci, druháci a tretiaci sa zapojili do čitateľskej aktivity Týždeň hlasného čítania.
Žiaci celý týždeň čítali nimi zvolenú knihu a  plnili rôzne čitateľské úlohy, za odmenu získali certifikát čitateľa a hlavne dobrý pocit z prečítanej knihy. (V.K.)
Viac fotiek z akcie nájdete tu: