Tomu, že knižnica je miesto plné inšpirácie, nasvedčuje aj obsah prváckej aktovky.  🙂 Drobnú hračku pre radosť vystriedala zaujímavá knižka, ktorou sa žiaci I.B triedy vzájomne inšpirujú. Pri prezentácii knihy pred triedou, nás prváčik oboznamuje s autorom/autorkou knihy, ilustrátorom, dozvieme sa o hlavnom hrdinovi i o tom, čo ho najviac upútalo a pobavilo. Už naši prváci si takouto zaujímavou formou fixujú literárne termíny, oboznamujú sa s autormi detskej literatúry a v neposlednom rade rozvíjajú svoje prezentačné zručnosti.
Prváci super! Len tak ďalej. (M.K.)