Po troške oddychu pri učebniciach sme sa vrhli a deň zavŕšili veľkou školskou súťažou vo vybíjanej. Levom blahoželáme k víťazstvu.