Prezentujeme svoje vedomosti, v tomto duchu sa nieslo stretnutie rodičov a žiakov 4. A triedy. Žiaci po vyše mesačnej príprave a práci na prezentácii v MS power point odprezentovali výsledok svojej práce pred všetkými rodičmi. Vypočuli sme si rôzne zaujímavé témy z prírodovedy a vlastivedy. Tréma v krátkom čase opustila priestory triedy a žiaci prezentovali svoje prezentácie s radosťou. Nemali to ľahké, veď prezentovať pred všetkými spolužiakmi a ich rodičmi je náročné. Za podpory a povzbudenia rodičov to všetci úžasne zvládli. Všetci sa už tešíme na ďalšie podobné stretnutie. (D.K.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: