Triedny projekt v 3.A triede mal vzdelávací charakter. Žiaci si vybrali jednu prebranú tému z Vlastivedy alebo z Prírodovedy a pripravili projekt, ktorý prezentovali svojim rodičom. To však nie je ani zďaleka všetko. Žiaci boli učiteľmi a ich rodičia boli žiakmi. Mladí učitelia svojich dospelých žiakov vôbec nešetrili okrem toho, že rodičia museli odpovedať na otázky z učiva v závere projektu vypracovali aj testy, ktoré im žiaci pripravili. Našťastie rodičia na hodine dávali pozor a tak všetko dobre vedeli. Ďakujem všetkým prítomným rodičom a ich šikovným deťom za príjemné vzdelávacie popoludnie. (V.K.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: