Tento rok sme sa rozhodli ukázať Vám zaujímavosti z našej vlasti. Je to súčasne aj učivo v predmete Vlastiveda, no my sme ho trošku rozšírili o rôzne zaujímavosti. Naučili sme sa prezentovať svoju komunikačnú zručnosť.

Každý žiak mal svoju tému a boli naozaj zaujímavé. Od začiatkov existencie SR až po významné osobnosti. Prešli sme hrady, zámky, jaskyne, folklór i slovenskú kuchyňu. V závere sme mali ochutnávku na Slovensku vyrobenej Vinei vo folklórnom odeve s vôňou a chuťou Tramínu a tradičné Slovenské korbáčiky a parenice. Veríme, že sa rodičom páčilo a o rok sa tešíme opäť na niečo nové.  (3.B)
Viac fotiek z akcie nájdete tu: