Tak už aj prváci majú za sebou svoj triedny projekt pod názvom The family day.
Prváci si pripravili nápovedné obrázky na písmeno, ktoré si vyžrebovali. 
Každé písmeno malo slovenský aj anglický obrázok, keďže sa žiaci celý rok učili slovenskú abecedu
a aktuálne sa na angličtine učia aj anglickú a ide im to výborne.
Tento deň sme venovali rodine a tak deti povedali básne venované mame, otcovi aj deťom.
Zatancovali a zaspievali pieseň Bola babka a v závere zaspievali anglickú pieseň o rodine a láske.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, že si našli čas a prišli a veríme, že si to užili rovnako ako my. (Š.H.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu