2.september 2020 

Slávnostné otvorenie školského roka 

v jednotlivých triedach podľa vopred stanoveného časového harmonogramu 

7.september 2020 

Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1.A triedy o 16:15 

Viac info: p.uč. Viki

9.september 2020 

Teddy Bear Day pre žiakov 1.A triedy 

Viac info: p.uč Monika a p.uč. Viki 

9.september 2020 

Deň mlieka v 2.B triede 

Viac info: p.uč Aďa 

11.september 2020 

Svetový deň prvej pomoci v ŠKD 

Viac info: p.uč. Peter 

11.september 2020 

Záhady tela v 3.A triede 

Viac info: p.uč. Katka 

11.september 2020 – 2.október 2020 

Medzinárodný eTwinning projekt: Partnerships for the goals

Viac info: p.uč. Monika 

21.september 2020 

Návšteva knižnice pre žiakov 2.A triedy 

Viac info: p.uč. Alex 

21.september 2020 

Čarodejník z ríše OZ pre žiakov 6.A triedy 

Viac info: p.uč. Ivonka 

21.september 2020 

Návšteva Štátneho divadla pre žiakov 3.A a 4.A triedy 

Viac info: p.uč. Katka a p.uč. Števka 

24.september 2020 

Imatrikulácia prvákov 

Viac info p.uč. Viki 

25.september 2020 

Európsky deň jazykov 

viac info: p.uč. Monika 

28.-29.september 2020 

Slávik Slovenska – školské kolo pre žiakov 2.B triedy 

Viac info: p.uč. Aďka 

V priebehu mesiaca pre vás ešte pripravujeme: 

Mentimeter – p.uč. Ivonka 

Circle time pre žiakov 5.B triedy – p.uč. Ivonka