V predvianočnom týždni si žiaci druhého stupňa užili intenzívny kurz s native speakermi z Veľkej Británie. Týždeň plný zábavy, projektov a hier sa im veľmi páčil a overil ich zručnosti z anglického jazyka z každej strany. Vedieť anglický jazyk využiť aj po praktickej stránke je veľmi dôležité a naši žiaci to zvládli na výbornú! (M.N.)