Na Súkromnej základnej škole Didacticus sme započali hosťom žiakom školy dobre známym avšak i nepoznaným. Do hosťovského kresla zasadla zriaďovateľka a riaditeľka školy v jednej osobe Ing. Andrea Petrová. Moderátor ako aj prítomní žiaci (zástupcovia z 5.-9. roč.) mali možnosť kladením otázok sa dozvedieť, aký bol dôvod pre založenie súkromnej školy, o dĺžke jej pôsobnosti a mnohé iné pálčivé otázky. Pani riaditeľka zodpovedala všetky otázky, ale ďalší progres školy ponechala zatiaľ v tajnosti. (G.T.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: