Mať talent, či nemať talent? Talent treba predovšetkým objaviť a potom rozvíjať. Veď nie nadarmo sa hovorí, že nikto z neba múdry nespadol. Aj my sme sa snažili svoje talenty predviesť pred svojimi spolužiakmi. Samotné naše čísla spev, pantomíma, rozprávač vtipov boli zábavné a spestrili naše popoludnie. Už len, aby tie naše talenty ostali nepovšimnuté. My však veríme, že vo viacerých bdie talent, už len ho prebudiť.. „so wake up“ J (Ľ.H.)