Vedúca krúžku: RNDr. Iveta Strížová

Čas: utorok 14:00-15:00

Hlavnou náplňou krúžku je hravou formou načrieť do tajov matematiky a fyziky. Okrem príprav na rôzne matematické a fyzikálne súťaže, vyriešime hlavolamy, logické úlohy a prostredníctvom zábavných pokusov sa zahráme na vedcov. Naše motto je: „Pomôž mi, aby som to zvládol sám.“