Posted by
Výletový deň

Výletový deň

1.ročník Naši prváci strávili veľmi príjemné dopoludnie v mestskom parku. Pieskové sochy a atrakcie  parku boli pre žiakov veľkým lákadlom. Žiaci sa dosýtosti vyšantili, ale aj relaxovali na dekách. Spokojné úsmevy sú dôkazom toho, že nám dnes bolo príjemne.​ (V.K., M.K.)