Posted by
Matematika trošku inak

Matematika trošku inak

  Od kedy je matematika vedou? Kde ste sa mohli stretnúť s rímskymi číslicami? Poznáte arabské čísla? Na tieto, ale aj podobné otázky, dostali dnes naši prváci aj druháci odpovede na exkurzii v STEEL PARKU, kde si deti zaujímavými činnosťami s hracími kockami, geometrickými tvarmi aj slovnými hračkami cibrili svoje matematické zručnosti. (M.K.)  

Posted by
ZOO v podaní 6.A

ZOO v podaní 6.A

Šiestaci sa dnes po strastiplnej ceste (vďaka ktorej vedia, ako sa asi cítia sardinky v zohrievanej konzerve) konečne dostali k bránam košickej zoologickej záhrady. Prešli si ju celú (teda takmer) a keďže sa správali veľmi disciplinovane, zvieratá pred nimi neutekali a mohli ich slobodne poobdivovať. Sklamalo ich len to, že tučniakov dnes nebolo vidno, pretože […]

Posted by
Chemická show a chemické pokusy

Chemická show a chemické pokusy

Písal sa prvý deň nášho Týždňa s batohom, 23.jún 2017, a my sme sa zoznamovali s krásami chémie. Videli sme ako horia bublinky na ruke, ako vybuchne balón plný vodíka, ako sa vyrába slonia pasta či magický piesok. Starším žiakom potom vedci z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach priblížili ich vedeckú prácu a […]

Posted by
Výletový deň

Výletový deň

1.ročník Naši prváci strávili veľmi príjemné dopoludnie v mestskom parku. Pieskové sochy a atrakcie  parku boli pre žiakov veľkým lákadlom. Žiaci sa dosýtosti vyšantili, ale aj relaxovali na dekách. Spokojné úsmevy sú dôkazom toho, že nám dnes bolo príjemne.​ (V.K., M.K.)