Posted by
Školská knižnica: Na slovíčko s Danielom Hevierom

Školská knižnica: Na slovíčko s Danielom Hevierom

Dnešné popoludnie v knižnici bolo venované projektu Daniela Heviera. Obľúbený spisovateľ spustil úžasnú niekoľkoročnú projektovú akciu. Žiaci na stránke www.chymeros.sk môžu vypracovávať rôzne úlohy, ktoré zadáva samotný spisovateľ. Daniel Hevier chce vytvoriť knihu zozbieranú z rôznych príspevkov žiakov z celého Slovenska. Žiaci, ktorí sa pred časom prihlasovali do tohto projektu, vymysleli si svoje stopárske meno […]