Posted by
Minútové čítanie

Minútové čítanie

Ani v druhom polroku sme nezabudli na prvácke minútové čítanie. Žiaci čítali neznámy text jednu minútu a môžem povedať, že všetci žiaci zaznamenali veľký progres oproti prvému polroku. Blahoželám prváci som na vás pyšná. Víťazný počet slov je 73.​ (V.K.)

Posted by
Týždeň hlasného čítania

Týždeň hlasného čítania

Naši prváci, druháci a tretiaci sa tento týždeň venovali príjemnému projektu o čítaní. Tento rok sme sa zaoberali témou: S knihou za hudbou a tak žiaci okrem toho , že zdokonaľovali svoje čítanie, dozvedeli sa aj niečo nové o hudobných nástrojoch. Celý týždeň zbierali písmenká – indície, aby mohli vylúštiť hľadané slovo ( dirigent) Úspešní […]