Posted by
My day 4.A

My day 4.A

Aj rodičia našich štvrtákov zasadli do školských lavíc. Vyskúšali si čítanie, matematiku, prírodovedu, anglický jazyk, vlastivedu a aj náš anglický predmet Science. Rovnako sa ako správni žiaci nadesiatovali a naobedovali v našej školskej jedálni. Atmosféra bola skvelá, ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zopakovali si taký vyučovací deň štvrtáka.  (M.N.)