Posted by
Práca záchranárov

Práca záchranárov

V tento pekný slnečný deň naši najmladší žiaci strávili dopoludnie v spoločnosti nebojácnych hasičov, životzachraňujúcich zdravotníkov a veľmi odvážnych policajtov, ktorí nám predviedli svoju zručnosť a šikovnosť pri rôznych ukážkach policajných zásahov. (V.K., M.K.)

Posted by
Minútové čítanie

Minútové čítanie

Ani v druhom polroku sme nezabudli na prvácke minútové čítanie. Žiaci čítali neznámy text jednu minútu a môžem povedať, že všetci žiaci zaznamenali veľký progres oproti prvému polroku. Blahoželám prváci som na vás pyšná. Víťazný počet slov je 73.​ (V.K.)

Posted by
Triedny projekt 1.A : Family Day

Triedny projekt 1.A : Family Day

Prvácky triedny projekt Family day nám dnes príjemne spestril dnešné popoludnie v 1.A triede. Žiaci predstavili svojim rodičom ich program venovaný rodine a veru, kde tu sa zaslzilo rodičovské dojaté očko, veď žiaci im pekne spievali aj tancovali. Nuž máj´= láska = rodina.​ (V.K.)