standard-title Súťaže a projekty

Súťaže a projekty

eTwinning

eTwinning je medzinárodný program pre materské, základné a stredné školy, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvárať partnerstvá škôl na báze rôznych zaujímavých projektov.

Viac

Projekty

Motivácia žiakov k tomu, aby sa radi učili a získavali nové vedomosti je jedných z kľúčových cieľov našej školy. Aj to je dôvodom, prečo sa naša súkromná základná škola stala súčasťou projektu…

Viac

Súťaže

Všetkovedko je vedomostná súťaž pre žiakov 2.-5.ročníka základných škôl  a Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta.

Viac