Dnes, 7. marca sa žiaci 4. až  8. ročníka našej školy zúčastnili prednášok pod názvom „Si online II“,  ktoré boli zamerané na bezpečnosť vo virtuálnom svete. Žiaci sa oboznámili s pozitívnym, ale aj negatívnym vplyvom nových informačných technológií na sociálne vzťahy a zároveň získali informácie aj o rizikách sociálnych sietí ako je napríklad kyberšikana. Veríme, že získané informácie umožnia žiakom eliminovať nástrahy virtuálneho sveta. (G.K.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: