Písal sa 3.september 2018 a brány našej školy sa opäť otvorili. Od skorého rána k nám prichádzali žiaci, ktorí už netrpezlivo čakali na to, ako budú vyzerať ich triedy, do ktorej lavice si sadnú, či na pani učiteľku, ktorá ich bude učiť. Začiatok školského roka je veľkým dňom pre všetkých žiakov, no najviac špeciálny je asi pre tých najmladších – prvákov, ktorí prvýkrát zasadli do naozajstných školských lavíc a ktorých čaká významný rok, v ktorom sa naučia písať a čítať a nájdu si veľa nových kamarátov. Aj v tomto školskom roku sa tešíme, že našich žiakov naučíme opäť niečo nové. Keďže sa naša škola posúva stále ďalej, aj tento rok sme si pre vás a našich žiakov prichystali novinky, ktoré určite potešia. Sledujte naše kroky deň po dni a mesiac po mesiaci, aby sme sa mohli v júni obzrieť a s úsmevom si pospomínať na to, čo všetko sme spolu zažili, koľko kamarátov spoznali a čo všetko sa naučili. Všetkých našich žiakov srdečne vítame v školskom roku 2018/2019! (M.N.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: