V priebehu tohto týzdňa sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická postupová súťaž. Do školského kola postúpili žiaci na základe výsledkom z triedneho kola. Následne, tí najlepší zo školského kola postúpia do okresného kola. Pre 6.,7. a 8. ročník je možnosť ešte postúpiť aj do celoštátneho kola.

Školské kolo pre 3.,4. a 5. ročník prebiehalo 10.12.2019 (utorok) a pre 6.,7. a 8. ročník 11.12.2019 (stredu).
Zoznam postupújucich žiakov do okresného kola príde na školu až v priebehu februára/marca 2020. Žiaci ale svoje výsledky už poznajú, čiže približne vedia, ktorí môžu očakávať pozvánku.
Okresné kolo pre 3.,4. a 5. ročník sa uskutoční až 24.3.2020 a pre 6.,7. a 8. ročník  25.3.2020.
Gratulujeme úspešným riešieteľom ale aj všetkým zúčastneným. Dúfame, že náročnosť úloh nikoho neodradila a vidíme sa o rok opäť (V.L.)
Viac fotiek z akcie nájdete tu: