Vedúca krúžku: Erika Nová 

Čas: 

Scénický tanec je moderná forma tanca, ktorá je prirovnávaná aj k baletu. Tento typ tanca sa vyznačuje tým, že je nepredvídateľný a obsahuje prvky aj z iných foriem tanca. Vyznačuje sa nenútenosťou pohybu, zmenami rytmu či rýchlosti alebo smeru. Vedúcou nášho krúžku scénického tanca je profesionálna učiteľka tanca Erika Nová.