Celý rok nás počas slovenského jazyka sprevádzal a pripravoval úlohy škriatok Hups. Počas školského roka si ho žiaci brali na víkend domov a zažívali spolu rôzne dobrodružstvá. Škriatok Hups si pripravil pre žiakov úlohy na rozlúčku, aby ukázali, že už vedia čítať, čítať s porozumením, rozdeliť slová na slabiky, prepísať vety a iné úlohy ale aj to, že vedia počúvať a usilovne pracovať. Žiaci to zvládli výborne, Hups im za to dal pečiatky do žiackej knižky a po sľube, že budú rovnako usilovne pracovať aj v 2. ročníku a budú pomáhať budúcim prvákom, sa s nimi rozlúčil a poprial im všetko dobré. Potom nás čakalo pohostenie, za ktoré veľmi pekne ĎAKUJEME rodičom.
Viac fotiek z akcie nájdete tu: