Lesy – pľúca našej planéty si zasluhujú mimoriadnu ochranu, a preto je dôležité, aby každý z nás mal ekologické zmýšľanie a úctu k prírode. Na hodinách etickej výchovy sme sa prostredníctvom zábavných aktivít a úloh naučili niečo nové o triedení odpadu a jeho opätovnom využití. Formou interaktívneho testu sme overovali naše vedomosti o recyklácii a separovaní odpadu, robili projekt na ochranu lesov a prírody či písali tvorivé básne. (M. I.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: