Matematická súťaž Pytagoriáda tento rok oslavuje 40 rokov.
Cieľom súťaže je motivovať záujem žiakov pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty.Vybraní žiaci našej školy mali možnosť vyskúšať si riešiť 15 pytagorických úloh počas 60 minúť v termíne 12. december – 3. 4. a 5. ročník a v termíne 13. december – 6. 7. a 8. ročník.
Úspešní pytagoristi postupujú do okresného kola v marci 2019. (V.K.)