V živote každého z nás sa objaví niekto, kto jeho život obohacuje. Raz si beriem príklad z jeho prístupu k ľuďom, inokedy čerpáme odvahu ísť za svojim snom, alebo nás inšpiruje k zápasu s nepriaznivými udalosťami a zdolávaniu prekážok. Štvrtáci nám predstavili svoje vzory ako napr. spisovateľ Roald Dahl, detektív Hercule Poirot, vedkyňa Marie Curie Sklodowska, maliar Pavol Megyesi, Walt Disney, Henry Ford alebo bratia Wrightovci.