Školy, ktoré menia svet 

Naša škola sa stala súčasťou projeku Školy, ktoré menia svet – znamená to, že sa stávame súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapája ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdeláva v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia.

Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum

 

Viem, čo zjem 

Na našej súkromnej základnej škole kladieme dôraz aj na to, aby sa naši žiaci stravovali zdravo. Osvojenie zdravých stravovacích návykov v detskom veku je veľmi dôležité a preto sme sa zapojili do projektu, ktorý šíri túto myšlienku. Už druhý rok prinášame formou projektu Viem, čo zjem žiakom nápady, ako si doma s rodičmi pripraviť zdravý dezert, či formou zábavných pracovných listov a hier spoznávame zásady zdravej životosprávy.

Projekt Viem, čo zjem je podporovaný celosvetovým programom Nestlé Healthy Kids.

 

 

Záložka do knihy spája školy

Školská knižnica na našej škole disponuje stovkami titulov kvalitných kníh pre deti v slovenskom aj v anglickom jazyku. Rozhodli sme sa preto podporiť čitateľskú gramotnosť a motivovať našich žiakov k čítaniu aj formou tohto projektu. Tento projekt sa zameriava na spoluprácu škôl, na ktorých si žiaci vytvoria zaujímavé záložky do kníh a potom si ich navzájom pošlú poštou. Veríme, že aj tento medzinárodný projekt podporí čitateľskú gramotnosť na našej škole a priláka do knižnice ešte väčší počet našich žiakov. Súčasťou tohto projektu je oslava Medzinárodného dňa školských knižníc, kedy sa v našej školskej knižnici bude konať podujatie, pri ktorom budú naši žiaci spoznávať knihy zábavnou formou a vytvoria si tak k čítaniu hlbší vzťah.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Motivácia žiakov k tomu, aby sa radi učili a získavali nové vedomosti je jedných z kľúčových cieľov našej školy. Aj to je dôvodom, prečo sa naša súkromná základná škola stala súčasťou projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Naši žiaci denne pracujú s modernými technológiami a využívajú aktívne na každej vyučovacej hodine internet, interaktívnu dotykovú tabuľu a dataprojektor. Vďaka moderným technológiám je priebeh vyučovacej hodiny pestrejší, zaujímavejší a žiaci majú možnosť aktívne sa zapojiť do vyučovacieho procesu.