Sériu školských projektov sme zavŕšili my druháci pod hlavičkou „Me and my school“. Učili sme sa ako prezentovať seba, svoje záujmy, silné a slabé stránky, svoju školu… Komunikáciou prostredníctvom výdobytkov techniky – internetu a Skype-u – sme sa dozvedeli, že napríklad aj na ZŠ v Bratislave sú druháci, s ktorými máme toho veeeľa spoločného… A aby nám bolo veselo, aj sme si k tomu zaspievali.  (P.S.)