Vedúci krúžku: Mgr. Mariana Ihnátová, RNDr. Iveta Strížová

Čas: 

Príprava na Testovanie 5 – SJL – Mgr. Mariana Ihnátová – streda 14:00-15:00

Príprava na Testovanie 5 – MAT – RNDr. Iveta Strížová – 

Príprava na testovanie zo slovenského jazyka a matematiky je krúžok určený pre žiakov 5.ročníka. Neboj sa Monitora 5! Budeme sa sústrediť na opakovanie nadobudnutých poznatkov, čítanie s porozumením, gramatiku a prácu s testovou formou.