Vedúci krúžku: RNDr. Dáša Greňová

Čas: streda 14:00 – 15:00

Pre dievčatá druhého stupňa je pripravený krúžok ručné práce, kde budeme tvoriť, šiť, lepiť a vytvárať rôzne handmade výrobky 🙂