Za každou úspešnou školou stojí množstvo ľudí. Na Súkromnej základnej škole Didacticus máme výborných a kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov a šikovných žiakov, ktorí sa radi učia nové veci a teší ich to. Nemôžeme však nespomenúť rodičov našich žiakov, ktorí nám pomáhajú, aby sme žiakom mohli dať viac v rôznych smeroch. Viac vzdelania, viac pomôcok, viac zážitkov…Veľmi si túto pomoc ceníme a tešíme sa z podpory a dôvery, ktorú nám aj takto prejavujete. 

ĎAKUJEME

p. Středa fotografovanie tried na konci školského roka
p. Steškaninová mediálna reklama v Optime a Auparku, vecné dary pre školu
p. Suchánek  sponzorský dar školských pomôcok
p. Grešáková vedecké pokusy pre žiakov v spolupráci so SAV
p. Molčanová zabezpečenie dopravy a organizácia Noci výskumníkov pre našich žiakov
p.Mihalič, p.Mihaličová vecné dary pre školu, trénovanie žiačok na atletické súťaže
p.Fibiová darovanie veľkoformátových papierov
p.Bujňáková vecné dary pre školu
p.Grega kancelárske papiere pre školu
p.Krausz, p.Steškaninová, p.Gubeliny, p.Csúti, p.Spurná, p.Langerová, p.Kušnírová účasť na Polievkovom festivale a pomoc pri varení polievky a zdobení stánku