V tento pekný slnečný deň naši najmladší žiaci strávili dopoludnie v spoločnosti nebojácnych hasičov, životzachraňujúcich zdravotníkov a veľmi odvážnych policajtov, ktorí nám predviedli svoju zručnosť a šikovnosť pri rôznych ukážkach policajných zásahov. (V.K., M.K.)