Vedúca krúžku: Mgr. Štefánia Hegedušová

Čas: pondelok 13:30-14:30

Krúžok je určený pre žiakov 1. a 2.ročníka, ktorí sa chcú hýbať. Na tomto krúžku sa budeme hýbať aktívne, zaujímavo, súťaživo a hlavne radi 🙂