Tento školský rok sme priniesli opäť niečo nové a výnimočné. Stali sme sa školou, ktorá bola vybraná na pilotovanie projektu výučby matematiky v anglickom jazyku Max Maths. Ide o špeciálny projekt s novými učebnicami, vďaka ktorým žiaci lepšie pochopia princípy matematiky. Na týchto hodinách však nejde iba o čísla, ale aj o anglický jazyk a nové slovné spojenia, ktoré sa vďaka tomu naučíme. Projekt trvá celý školský rok, od septembra do júna, a prebieha v 6.A triede. Budeme vám prinášať pravidelné informácie ako sa nám páči, učiť sa matematiku po anglicky. (M.N.)

Viac fotiek z projektu nájdete tu: