Pedagogický zbor

Riaditeľka školy: Ing. Andrea Petrová

Zástupkyňa školy: Mgr. Viktória Körošová 
Výchovná poradkyňa

Mgr. Gabriela Tabačková 

Vedúci vychovávateľ

Mgr. Peter Krivda

Mgr. Alexandra König 

triedna učiteľka 1.A 

Mgr. Andrea Beláková 

triedna učiteľka 1.B trieda

Mgr. Katarína Konečná 

triedna učiteľka 2.A trieda

Mgr. Štefánia Hegedušová 

triedna učiteľka 3.A trieda

Mgr. Patrícia Gabrišová 

triedna učiteľka 4.A trieda

Mgr. Ivona Hrbačková 

triedna učiteľka 4.B trieda

Mgr. Jaroslav Faltin 

triedny učiteľ 5.A trieda

Mgr. Gabriela Tabačková 

triedna učiteľka 6.A trieda

Mgr. Monika Nagyová

triedna učiteľka 7.A trieda

Mgr. Lukáš Ferenčík 

triedny učiteľ 8.A trieda

Mgr. Peter Krivda 

triedny učiteľ 9.A trieda

Mgr. Veronika Lörincová 

 

RNDr. Dáša Greňová  Mgr. Gejza Kišš 

lektor NEJ 

Mgr. Miriam Kirovová 

rímskokatolícke náboženstvo

Mgr. Tomáš Miňo 

grékokatolícke náboženstvo 

Vychovávatelia v súkromnom školskom klube detí
Timea Kenderová 

1.oddelanie ŠKD

Mgr. Ladislav Sabo 

2.oddelenie ŠKD 

Mgr. Peter Krivda 

3. oddelenie ŠKD

Bc. Sabina Lešová 

4. oddelenie ŠKD 

Bc. Filip Tomko 

5. oddelenie ŠKD