Pedagogický zbor

Riaditeľka školy: Ing. Andrea Petrová

Výchovná poradkyňa

Mgr. Gabriela Tabačková 

Vedúci vychovávateľ

Mgr. Peter Krivda

Mgr. Viktória Körošová 

triedna učiteľka 1.A 

Mgr. Alexandra König 

triedna učiteľka 2.A 

Mgr. Andrea Beláková 

triedna učiteľka 2.B trieda

Mgr. Katarína Konečná 

triedna učiteľka 3.A trieda

Mgr. Štefánia Hegedušová 

triedna učiteľka 4.A trieda

Mgr. Andrea Bočkorášová

triedna učiteľka 5.A trieda

Mgr. Ivona Hrbačková 

triedna učiteľka 5.B trieda

RNDr. Dáša Greňová 

triedna učiteľka 6.A trieda

Mgr. Gabriela Tabačková 

triedna učiteľka 7.A trieda

Mgr. Monika Nagyová

triedna učiteľka 8.A trieda

Mgr. Lukáš Ferenčík 

triedny učiteľ 9.A trieda

Mgr. Patrícia Gabrišová

vedúca školskej knižnice

Mgr. Gejza Kišš 

lektor NEJ 

Mgr. Kristína Mikolajová

lektorka ŠPJ

PaedDr. Adriana Andrejková

výtvarná výchova a technické práce

Mgr. Martin Stieber

rímskokatolícke náboženstvo

Mgr. Tomáš Miňo 

grékokatolícke náboženstvo 

Vychovávatelia v súkromnom školskom klube detí
Mgr. Peter Krivda

1.oddelenie ŠKD

Mgr. Sabina Lešová

2.oddelenie ŠKD 

Bc. Barbora Hegedüšová 

3. oddelenie ŠKD 

Bc. Filip Tomko 

3. oddelenie ŠKD