Pedagogický zbor Súkromnej základnej školy Didacticus

Ing. Andrea Petrová

riaditeľka školy

Mgr. Viktória Köröšová

zástupkyňa školy

Mgr. Štefánia Hegedüšová 

aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

Mgr. Viktória Köröšová

aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

Mgr. Alexandra Lazurová 

aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

Mgr. Katarína Konečná 

aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

Mgr. Mariana Ihnátová

aprobácia SJL, ETV

Mgr. Monika Nagyová

aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

Mgr. Daniela Petríková

aprobácia MAT, FYZ

Mgr.Peter Krivda

vedúci ŠKD

Mgr. Jana Vožňáková 

aprobácia SJL, BIO

Mgr. Alexandra Rachel Hurbanová

lektorka ŠPJ

Mgr. Gejza Kišš

lektor NEJ, výchovný poradca

Miriam Kirovová

katechétka NAB- rímokatolícke

Mgr. Tomáš Miňo

katechétka NAB- gréckokatolícke

Mark C. Britten

lektor ANJ (native speaker)

Filip Tomko

vychovávateľ ŠKD

Mgr. Eva Zuček 

aprobácia GEO, BIO

Mgr. Alena Tabaková, PhD.

aprobácia DEJ, ETV

Mgr. Paulína Ganaj 

aprobácia 1.-4.ročník, ANJ