Pedagogický zbor Súkromnej základnej školy Didacticus

• Ing. Andrea Petrová – riaditeľka školy

• Mgr. Viktória Köröšová – zástupkyňa školy

• Mgr. Štefánia Hegedüšová
– aprobácia 1.-4.ročník, ANJ,

• Mgr. Viktória Köröšová
– aprobácia 1.-4.ročník, ANJ,

• Mgr. Alexandra Lazurová
– aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

• Mgr. Katarína Konečná
– aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

• Mgr. Monika Nagyová
– aprobácia 1.-4.ročník, ANJ,

• Mgr. Paulína Ganaj
– aprobácia 1.-4.ročník, ANJ

• Mgr. Mariana Ihnátová
– aprobácia SJL, ETV,

• Mgr. Daniela Petríková
– aprobácia MAT, FYZ,

• Mgr. Jana Vožňáková
– aprobácia SJL, BIO,

• Mgr. Alena Tabaková, PhD.
– aprobácia DEJ, ETV,

• Mgr. Eva Zuček
– aprobácia GEO, BIO,

• Mgr. Alexandra Rachel Hurbanová
– lektorka ŠPJ,

• Miriam Kirovová
– katechétka NAB- rímokatolícke,

• Mgr. Tomáš Miňo
– katechétka NAB- gréckokatolícke,

• Mark C. Brittenlektor
– ANJ (native speaker),

• Mgr. Gejza Kišš
– lektor NEJ, výchovný poradca,

• Mgr. Peter Krivda
– vedúci ŠKD,

• Filip Tomko
– vychovávateľ ŠKD,