Vedúci krúžku: Mgr. Katarína Konečná

Čas: štvrtok 14:00-15:00

Krúžok pre dievčatá, ktoré chcú získať zručnosť v šití zaujímavých stehov a tiež vyrábať krásne výrobky.