Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo na našej škole už v decembri a 16.januára si jeho víťazi, Matúš z 8.A triedy a Dávid zo 6.A triedy, zmerali sily s ostatnými šikovnými žiakmi z okresu Košice I. Konkurencia je v tejto súťaži už standardne veľmi vysoká a úlohy naozaj náročné. Písomná časť obsahovala časti listening, slovnú zásobu a gramatiku, v tej ústnej zase na základe obrázka vymýšľali zaujímavý príbeh. Gratulujeme našim šikovným žiakom za veľmi pekné umiestnenie, kde Dávid obsadil 6.miesto a Matúš obsadil 9.miesto. Sme hrdí na to, že naši žiaci chcú na sebe pracovať, radi sa učia a venujú jazykom. (M.N.)