Tak predsa prišiel! Celý dlhý rok, od januára až do decembra, boli žiaci na našej škole dobrí, veľa sa učili a snažili, pomáhali si a zažili veľa nového, preto ich taktiež navštívil Mikuláš. V každej triede mali pre túto vzácnu návštevu prichystanú nejakú pesničku alebo básničku, ktorej sa Mikuláš veľmi potešil. Sladké balíčky boli plné dobrôt od výmyslu sveta. A tak ako na záver povedal Mikuláš: V tento čarovný deň sa aj dospelí menia na deti, tak sme mali všetci na našej škole krásny, čarovný a veselý mikulášsky deň. (M.N.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: